Viden om Allergi Medicin

Vaccination mod COVID-19

Mange kontakter Astma-Allergi Danmarks Rådgivning med spørgsmål om vaccinerne mod COVID-19. Vi har her samlet de vigtigste ting, du skal vide i forhold til vaccination.

Publiceret 15/03 2022

Ca. 14 min. læsning

Del artikel

Lyt til vores podcast om vaccinationsprogrammet:

Hop til afsnit:

Hvornår kan jeg få boosterstik?
Jeg har allergi – kan jeg vaccineres? 
Hvem vaccineres ikke?
Hvilke bivirkninger kan man opleve?
Er der andet, jeg skal være opmærksom på?
Tidligere gældende information 

Hvornår kan jeg få boosterstik?

Langt de fleste vil fortsat være godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer mod Covid-19 og generelt skal booster-vaccination kun tilbydes, hvis der er gået mindst 3 måneder fra sidste stik, og hvis der skønnes at være et relevant forebyggelsespotentiale for den enkelte indenfor de umiddelbart forestående 3-4 måneder.

Sundhedsstyrelsen planlægger en generel udrulning af booster-vaccination fra den 1. oktober 2022 til alle personer på 50 år og ældre, og allerede fra den 15. september 2022 for plejehjemsbeboere, modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje samt personer på 85 år eller ældre.

Henover sommeren og frem til efterårsvaccinationsprogrammet mod covid-19 der starter den 1. oktober 2022, er der dog mulighed for, at en afgrænset målgruppe, som både har en særlig risiko for alvorligt forløb og som samtidig har en risiko for at blive smittet, kan blive tilbudt en booster-vaccination, hvis deres læge vurderer, at der er behov for det.

Lægen vil ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering tage stilling til om en booster-vaccination vil være relevant før efterårsvaccinationsprogrammet igangsættes.

I helhedsvurderingen indgår flere ting:

 • om man har en øget risiko som følge af fx høj alder eller alvorlig sygdom
 • om det er længe siden, man har fået sin seneste vaccination
  og
 • om man er i risiko for at blive smittet, fordi man fx befinder sig et sted med højt smittetryk

Mange patienter i målgruppen vil være i et aktivt behandlingsforløb på en sygehusafdeling, og de vil derfor kunne tage kontakt til deres behandlende sygehuslæge med henblik på vurdering af behov for yderligere booster-vaccination. Vurderingen kan også foretages af praktiserende læge

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen 

 

Jeg har allergi – kan jeg vaccineres?

Her kan du læse om de vacciner, som indgår (eller har indgået) i det officielle vaccinationsprogram. Ønsker du at vide mere om de vacciner, som er tilgængelige i Tilvalgsordningen, så se længere nede.

Ja, de fleste mennesker med allergi kan vaccineres uden øget risiko. Det gælder dig, der er allergisk over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formaldehyd, eller har kendt lægemiddelallergi over for eksempelvis penicillin eller NSAID.

Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).
Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Personer med mastocytose kan vaccineres på et almindeligt vaccinationssted (opdateret november 2021). Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen, at personer med mastocytose skulle vaccineres på Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital. Det er ikke længere nødvendigt.

Har du allergi over for et af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, skal du og din læge være særligt opmærksomme.

BioNTech-Pfizers Comirnaty indeholder, ud over det aktive indholdsstof, følgende hjælpestoffer:

 • ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1 –diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC 0315)
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • Kolesterol
 • Kaliumklorid
 • Kalium dihydrogenfosfat
 • Natriumklorid
 • Dinatrium hydrogenfosfat dihydrat
 • Sukrose
 • Vand til injektion


COVID-19 Vaccine Moderna/Spikewax indeholder, ud over det aktive indholdsstof, følgende hjælpestoffer:

 • Lipid SM-102 (ioniserbare lipider, (heptadecan-9-yl 8((2 hydroxyethyl)(6 oxo 6-(undecyloxy)hexyl)amino)octanoate))
 • Lolesterol
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG]
 • Tromethamin
 • Tromethaminhydroklorid
 • Eddikesyre
 • Natriumacetat
 • Sakkarose
 • Vand til injektion


COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Vaxzevria indeholder, ud over det aktive indholdsstof, følgende hjælpestoffer:

 • L-histidin
 • L-histidinhydrochloridmonohydrat
 • Magnesiumchloridhexahydrat
 • Polysorbat 80 (E 433)
 • Ethanol
 • Saccharose
 • Natriumchlorid
 • Dinatriumedetat (dihydrat)
 • Vand til injektion

Især henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol) og/eller polysorbat 80 og/eller poloxamer 407 (risiko for krydsallergi), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på. De må derfor ikke vaccineres. Der findes i Danmark cirka 30-50 personer, som er kendt med allergi over for macrogol. Er du i tvivl om, hvorvidt du har denne særlige allergi, så kontakt din læge.

 • Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter første vaccinestik, bør ikke modtage andet vaccinestik og skal henvises til allergiudredning.
 • Hvis der er mistanke om anafylaktisk straksreaktion efter første vaccinestik, skal det vurderes af en læge, om du kan vaccineres anden gang.
 • Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres mod COVID-19.

Vurderingen skal især fokusere på risikoen for, at du kan have en ikkediagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol eller polysorbat 80. Ved tvivl kan din læge kontakte den regionale lægemiddelrådgivning.

 • REGION NORDJYLLAND: Telefon 4015 7578, hverdage 8-15
 • REGION MIDTJYLLAND: Telefon 2328 0601, hverdage 8-15
 • REGION SYDDANMARK: Telefon 2022 8855, hverdage 9-15
 • REGION SJÆLLAND: Telefon 4732 3243, hverdage 9-12
 • REGION HOVEDSTADEN: Telefon 5172 2080, hverdage 8-15.30 

Der kan eventuelt henvises til allergiudredning på en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.

Hvem vaccineres ikke?

Følgende tilbydes i første omgang ikke vaccination, da vaccinerne ikke er undersøgt til disse grupper:

 • Børn under fem år (men for de fem- til 11 årige fra 26. november 2011)

Hvilke bivirkninger kan man opleve? 

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjælden forekomst af kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige, herunder:

 • Rødme og hævelse ved indstiksstedet
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Let feber
 • Led- og muskelømhed
 • Kvalme

Man behøver som borger ikke at kontakte sin læge, hvis man oplever ovenstående symptomer. Hvis man for eksempel får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Hvis man derimod oplever alvorlige symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt, efter man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge.

Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller eventuelt andre forhold. Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via ”Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine for borgere”.

Vil du vide mere om vacciner mod COVID-19, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen.

Er du utilpas eller i tvivl om dine symptomer, bør du altid rådføre dig med en læge.

De enkelte vacciner

Over 3,8 millioner danskere er færdigvaccineret med BioNTech-Pfizers Comirnaty.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 13.436 indberetninger om formodede bivirkninger ved Comirnaty.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Comirnaty, forekommer hyppigere end forventet.

Over 609.600 danskere er færdigvaccineret med COVID-19 Vaccine Moderna/Spikevax.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 6.470 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Moderna/Spikevax.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Spikevax, forekommer hyppigere end forventet.

Over 152.100 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Astra Zeneca/Vaxzevria.

Heraf har over 2.000 fået anden dosis af vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 5.129 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Astra Zeneca/Vaxzevria. De fleste er ikkealvorlige og omhandler hovedsageligt kendte, milde og forbigående bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med Vaxzevria, forekommer hyppigere end forventet.

Over 46.700 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) og er dermed færdigvaccineret.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 21. december 2021 behandlet 434 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger.

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom andre lande – modtaget indberetninger om kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner.

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at kraftige allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, som følge af vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, forekommer hyppigere end forventet.

I Danmark anvendes COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) p.t. ikke i det generelle vaccinationsprogram.

Er der andet, jeg skal være opmærksom på?

Vaccination mod COVID-19 med Comirnaty® eller Spikevax® kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, for eksempel influenzavaccination, pneumokokvaccination eller HPV-vaccination.

Hvis muligt, kan vaccinerne administreres med et interval på syv døgn af hensyn til muligheden for at skelne bivirkninger, men vaccinerne må gerne gives samtidig. Det anbefales ligeledes, at vaccinerne ikke gives samme sted/i samme muskel, hvis de gives samtidig.

Ved allergen immunterapi (allergivaccination) bør der gå mindst én uge mellem allergivaccination og vaccination mod COVID-19.

Ved behandling med biologiske lægemidler bør det tilstræbes, at der er mindst syv dage mellem vaccination og behandling med lægemidlet.

Du kan læse flere spørgsmål og svar på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Tidligere gældende information:

Hvornår bliver jeg indkaldt til vaccination (første og andet stik)?

Vaccinerne prioriteres efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Her er der fokus på minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19, minimering af smittespredning og epidemikontrol og sikring af samfundskritiske nøglefunktioner. Alder er den største enkeltstående risikofaktor.

Det betyder, at man vaccinerer efter følgende prioriterede rækkefølge:

1. Personer, som bor i plejebolig og lignende

2. Personer, der er fyldt 65 år, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

3. Personer, der er fyldt 85 år

4. Personale i sundheds- og ældresektoren samt udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. Efter 19. marts 2021 vil det desuden gælde, at den behandlende læge skal vurdere, at vaccination ikke kan vente de en-tre måneder, indtil du ellers ville blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.

7. Personer i alderen 80-84 år

8. Personer i alderen 75-79 år

9. Personer i alderen 65-74 år

10. Underopdeles efter alder

 • 10 A/ Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961)
 • 10 B/ Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
 • 10 C/ Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
 • 10 D1/ Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
 • 10 D2/ Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
 • 10 D3/ Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
 • 10 D4/ Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Ændringer vedrørende målgruppe 5
Sundhedsstyrelsen vurderer, at alle i målgruppe 5 er enten visiteret, inviteret eller vaccineret. Derfor sker der en betydelig opstramning og præcisering af kriterierne, da Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er meget væsentligt, at vacciner generelt prioriteres til ældre over 65 år.

Mener du, at du har særligt øget risiko for et alvorligt forløb (se nedenfor) og burde være visiteret i målgruppe 5, men er du usikker på, om det er sket, skal du kontakte din behandlende læge for en vurdering og information om, hvorvidt du er indstillet til fremskyndet vaccination.

Hvis du af din behandlende læge/egen læge har fået oplyst, at du er visiteret til vaccination via målgruppe 5, men endnu ikke har modtaget en invitation, kan du henvende dig til den regionale hotline. Her vil bemandingen i den pågældende hotline og/eller eventuelt patientvejleder følge op.

Telefonnumre til de regionale hotlines:
• Region Hovedstaden: 38 66 00 00
• Region Sjælland: 70 20 42 22
• Region Syddanmark: 99 44 07 17
• Region Midtjylland: 70 23 24 15
• Region Nordjylland: 97 64 84 63

Fra 19. marts 2021 skærpes kriterierne for henvisning af personer i gruppe 5 med følgende tillæg til de hidtidige kriterier:

Du skal være under 65 år, da personer på 65 år eller ældre meget snart kan forvente at blive inviteret efter rent alderskriterium.

Der skal foreligge en konkret lægefaglig vurdering af, at din prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination venter de en-tre måneder, indtil du ellers ville blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium.

Helhedsvurderingen skal fortsat inddrage alder, særligt alder mellem 50 og 64 år, samt overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der yderligere øger risikoen for et alvorligt forløb med for eksempel indlæggelse og død ved COVID-19, herunder meget svær sygdom, flere samtidige sygdomme og/eller udtalt polyfarmaci samt svært nedsat funktionsevne.

Der er sket en sammenlægning af de tidligere målgrupper 10, 11 og 12 med prioritering efter alder.

Gruppen omfatter alle mellem 16 og 64 år, som ikke er omfattet af gruppe 1-6. Ændringen betyder, at personer, som er yngre end 60 år, kan forvente at få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer, som er ældre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt forventes der at være tale om mindre udskydelser.

Læs eventuelt mere i dette notat fra Sundhedsstyrelsen: Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19.

På nuværende tidspunkt er BioNTech-Pfizers Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna/Spikewax i brug i Danmark, og nedenstående omhandler derfor disse.

AstraZeneca/Vaxzevria indgår ikke længere som en del af vaccinationsindsatsen, men oplysninger om vaccinen kan stadig findes herunder.

Det samme kan oplysninger om COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), som begge indgår i Tilvalgsordningen.

Hvornår skal jeg have mit tredje stik?

Fra 22. december 2021 inviterer Sundhedsstyrelsen alle over 18 år til tredje stik 140 dage efter andet stik.

Der har indtil denne dato været mulighed for, at personer under 40 år i særligt øget risiko for et alvorligt COVID-19-forløb kunne få tredje stik efter 140 dage.

Andre har skullet vente til 165 dage efter andet stik.

Planen for revaccination justeres og tilpasses hele tiden jo mere viden, der kommer på området – og Astma-Allergi Danmark følger med for at sikre, at personer med lungesygdom også vurderes.

Indtil videre er det vurderet, at personer med lungesygdom i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 udgør en mindre delmængde af personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, og at de har en aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom. Men det vil altid bero på en individuel lægelig vurdering. Du kan eventuelt kontakte din behandlende læge på sygehuset, hvis du er utryg ved, om du på nuværende tidspunkt bør tilbydes tredje vaccinestik.

Følgende er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb:

Voksne med svær astma:

 • Personer i biologisk behandling (medicin, der indsprøjtes: Benralizumab, Dupilumab, Reslizumab, Mepolizumab eller Omalizumab), hvor astma ikke er velkontrolleret
 • Personer med lav lungefunktion (FEV1 under 70 procent)
 • Personer i fast behandling med Prednisolontabletter eller mere end én behandlingskrævende forværring inden for 12 måneder (med behov for lægekontakt og for eksempel Prednisolontabletter)

Personer med svær KOL:

 • Personer med lav lungefunktion (FEV1 under 50 procent) og/eller mere end én hospitalsindlæggelse inden for 12 måneder og/eller to eller flere behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (med behov for lægekontakt og for eksempel Prednisolontabletter)
 • Personer med hjemmeilt eller hjemme-NIV-behandling

 

Astma-Allergi Danmark er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen og følger med i de udmeldinger, der kommer fra de lægefaglige selskaber, som vejleder Sundhedsstyrelsen.

Generelt set virker COVID-19-vaccinerne rigtig godt, også for personer med forskellige sygdomme, herunder lungesygdomme.

Forskning viser, at en mindre gruppe af personer, trods færdigvaccination, oplever enten nedsat eller helt manglende immunrespons og er overrepræsenteret blandt de indlagte. Det kan fx være personer med specifikke sygdomme eller i specifik behandling. Du kan her se en liste om dem, som først fik adgang til tredje vaccinestik: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Revaccination/Udvalgte-personer-med-svaert-nedsat-immunforsvar.

 

”Særlig øget risiko” eller ”øget risiko”?

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være en mindre delmængde af personer der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og har aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom. Men det vil altid bero på en individuel lægelig vurdering.

Følgende er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb:

Voksne med svær astma:

 • Personer i biologisk behandling (medicin, der indsprøjtes: Benralizumab, Dupilumab, Reslizumab, Mepolizumab eller Omalizumab), hvor astma ikke er velkontrolleret
 • Personer med lav lungefunktion (FEV1 under 70 procent)
 • Personer i fast behandling med Prednisolontabletter
 • Personer med mere end én behandlingskrævende forværring inden for 12 måneder (med behov for lægekontakt og for eksempel Prednisolontabletter)

Personer med svær KOL:

 • Personer med lav lungefunktion (FEV1 under 50 procent) og/eller mere end én hospitalsindlæggelse inden for 12 måneder og/eller to eller flere behandlingskrævende forværringer inden for det seneste år (med behov for lægekontakt og for eksempel Prednisolontabletter)
 • Patienter med hjemmeilt eller hjemme-NIV-behandling 

Hvem skal henvise dig til vaccination? 

Visitation til vaccination i målgruppe 5 og 6 sker via den behandlingsansvarlige læge, der efter en konkret sundhedsfaglig risikovurdering indsender en liste med CPR-numre på borgere, der tilbydes og ønsker vaccination, hvorefter der kommer en indkaldelse via e-Boks.

Efter 19. marts 2021 vil vaccination ordineres som led i aktuel sygehusbehandling, hvorfor vurderingen foretages, samtidig med at der i øvrigt er planlagt status, samtale, opfølgning med videre som led i behandlingsforløbet.

For de få personer, som ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt ambulant besøg med videre inden for de næste par måneder, gælder:

Personer på 50-64 år (fødselsårgang 1957-1971) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest 16. april 2021.

Personer under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de ikke har et åbent sygehusforløb eller ikke har planlagt sygehuskontakt senest i uge 35, 2021.

Henvisende læge sender begrundelse for, hvorfor fremskyndet vaccination er nødvendig, med udgangspunkt i kriterier for gruppe 5, herunder prognose, og regionen foretager en lægefaglig vurdering med henblik på visitation til vaccination.

Andre vacciner

Vil du læse mere om de godkendte vacciner – også dem, der indgår i Tilvalgsordningen – så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen eller i Sundhedsstyrelsens Vejledning for vaccination mod COVID-19.