Artikler

Fra A til Ble - Sådan mærker vi komplekse produkter

Man skulle ikke tro det, men i en helt normal rulle toiletpapir bliver der brugt hele tre forskellige slags lim. Komplekse produkter som toiletpapir, bleer og bind består af mange forskellige elementer, som hver især kan indeholde allergifremkaldende stoffer. Derfor dykker Allergimærkningen altid ned i alle produktionslag for at finde skjulte allergener.

Ble allergimærkede produkter baby mor

Foto: Shutterstock
I produktionen af hverdagsprodukter som bind og toiletpapir er der mange steder, hvor små mængder af allergifremkaldende stoffer kan snige sig ind, uden at du som forbruger kan se det på produktet. Allergenerne kan havne i produkter via alt fra det vand, som bruges til at vaske papirfibre i, til de enkelte ingredienser, der bruges i limen på et binds vinger. For personer med kontaktallergi kan det være et stort problem i hverdagen, da selv kortvarig kontakt med den mindste mængde af et allergifremkaldende stof kan udløse en allergisk reaktion og forårsage store gener på huden. Derfor går Allergimærkningen altid den ekstra mil for at finde frem til de såkaldte ”skjulte allergener”.

Hvad er et komplekst produkt?

I Allergimærkningen kalder vi produkter ”komplekse”, når de består af en række forskellige delelementer, som tilsammen udgør et produkt – det kan være alt fra dyner og bleer til maling. Komplekse hygiejneprodukter har det til fælles, at de indeholder opsugende materialer. Flere af dem er også ofte i kontakt med vores hud i længere tid, hvor for eksempel sved kan opløse og frigive allergene stoffer fra produktet. Derfor er det vigtigt for Allergimærkningen at mærke den slags produkter, så personer med eksisterende allergi, og alle dem, som vil handle allergivenligt, har et bredt udvalg af allergivenlige muligheder.

Komplekse hygiejneprodukter kan blandt andet være:

  • Toiletpapir
  • Køkkenrulle
  • Bind
  • Ammeindlæg
  • Lommeletter
  • Bleer, både til børn og voksne

Én ansøgning, hundredvis af timer

Når en producent ansøger om at få godkendt et komplekst produkt såsom en ble, starter en lang og kompliceret proces. Hver enkelt del af bleen skal nemlig vurderes og godkendes enkeltvis, før den samlede ble kan blive allergimærket. Det er et kæmpe arbejde, som kræver tid og ressourcer for producenterne og deres underleverandører. En ble består af mange forskellige dele: en tape, opsugende materialer såsom
pulp og SAP, blæk til print af instruktioner på bleen og et over- og underlag, som holder bleen sammen. Derudover kan de forskellige dele være samlet med lim. For hver del gennemgår Allergimærkningen samtlige råvarer og kemikalier, der er blevet brugt i produktionen, samt indholdet af eventuelle efterbehandlinger, som de enkelte dele har været igennem. På den måde kan man finde allergener, som er skjult, ikke bare for forbrugerne, men også for myndighederne og producenterne selv.

Ble allergimærkede produkter

Illustration: Li Rosén, redigeret.
Det er umuligt for en producent at vide, hvad der helt præcist er i det endelige produkt. For producenten køber de enkelte dele af produktet fra en række underleverandører, hvis opskrifter er fortrolige. Produktets dele og råvarer kan også have gennemgået flere forskellige forarbejdningsprocesser, som kan have efterladt små allergene kemikalierester i produktet. Disse anses ikke altid som en del af det endelige produkt – hverken hos producenterne, underleverandørerne eller i lovgivningen.

Her kan Allergimærkningen som uvildig tredjepart få særlig adgang til underleverandørernes opskrifter – alt sammen for at finde frem til de skjulte allergener. Allergimærkningen stiller også krav til mængden af allergenet kolofonium i papiremballage, som er i direkte kontakt med produktet.

Tapen uden ende

For at godkende en af de typer tape, som i dag er allergimærkede, gik Allergimærkningen fire lag ned i produktionskæden og var i kontakt med hele fem forskellige firmaer, som alle leverede dele til tapen. Firmaerne skulle udlevere fortrolige oplysninger om tapens ingredienser og de stoffer, som blev anvendt i produktionen, til Allergimærkningen. Godkendelsen tog derfor et lille halvt år at gennemføre, og i den forbindelse blev der sendt mere end 50 mails frem og tilbage.

Samme proces gør sig gældende for alle bleens andre dele. Når en hel ble er blevet godkendt, har Allergimærkningen i gennemsnit været i kontakt med 35 forskellige firmaer samt sendt og modtaget mere end 300 mails.

Komplekse produkter, et simpelt valg

Hele Allergimærkningens eksistensgrundlag er at gå længere end lovgivningen for at passe på alle med eksisterende kontaktallergi og dem, som vil undgå at udvikle kontaktallergi. Når det kommer til komplekse produkter, gør Allergimærkningen en særlig indsats for at finde skjulte allergener, så man som forbruger let kan træffe et allergivenligt valg. For den almindelige forbruger er det nemlig umuligt at danne sig det fulde
overblik over, hvad der er i de komplekse produkter. For ofte er der reelt set ingen, der kender til produktets fulde indhold, før alle delelementer er blevet gennemgået af Allergimærkningen.

Støt vores arbejde

Vi er en del af Astma-Allergi Danmark