For producenter

Priser og udgifter

Der er forskellige udgifter forbundet med at få henholdsvis vurderet et produkt og for at markedsføre et certificeret produkt. De to vigtigste er:

 • Et ansøgningsgebyr, som afhænger af kompleksiteten af de produkter, I ønsker godkendt. Dette gebyr betales, når I ansøger om godkendelse af et nyt produkt eller om ændring i en eksisterende godkendelse
 • En omsætningsafgift, som afhænger af jeres salg af mærkede produkter

Desuden er der udgifter til efterkontrol og revurderinger af godkendelser og råvarer. Den præcise sammensætning af udgiften til ansøgning afhænger af, hvilket logo I vil certificeres med. I kan læse mere om de to mærker her.

Når I ansøger om at få certificeret et produkt, betaler I for de faktiske timer, vi bruger på at vurdere den konkrete ansøgning. Dette gælder også efterfølgende, hvis I laver ændringer i produktet.

Vores timepris er 175 EUR.

Vi fakturerer timer hvert kvartal, og der faktureres løbende. Det gælder også selvom en ansøgning ikke er afsluttet.

Afhængig af produkttype, kan vurderingen også inkludere:

 • Vurdering af ingredienser, som vi ikke tidligere har vurderet
 • Dialog med jer, jeres leverandører og underleverandører for at få kendskab til recepten på råvarer
 • Eventuel brug af eksterne konsulenter ifm. ansøgningen

Se priser og tidsestimater her.

Når I ansøger om at få certificeret et produkt, betaler I for de faktiske timer, vi bruger på at vurdere den konkrete ansøgning. Dette gælder også efterfølgende, hvis der er ændringer til godkendelsen.

Vores timepris er 1200 DKK.

Vi fakturerer timer hvert kvartal, og der faktureres løbende, også selvom en ansøgning ikke er afsluttet.

Afhængig af produkttype, kan vurderingen også inkludere:

 • Vurdering af ingredienser, som vi ikke tidligere har vurderet
 • Dialog med jer, jeres leverandører og underleverandører for at få kendskab til recepten på råvarer
 • Eventuel brug af eksterne konsulenter ifm. ansøgningen

Se priser og tidsestimater her.

Omsætningsafgiften betaler I for at markedsføre jeres produkter med Asthma Allergy Nordic. Omsætningsafgiften opkræves to gange årligt og beregnes på baggrund af jeres omsætning af mærkede produkter.

Vi beder om oplysninger om jeres omsætning på jeres mærkede produkter inden hver opkrævning via mail. Omsætningen er den samlede omsætning for mærkede produkter fordelt på de enkelte markeder For pleje, vaske, rengøring, tissue og hygiejneprodukter er afgiften følgende:

 • 0,5 % af omsætningen i Norden
 • 0,2 % af omsætningen udenfor Norden

For alle andre produkter er afgiften følgende:

 • 1% af omsætningen i Norden
 • 0,4 % af omsætningen udenfor Norden

Vi har en minimumsafgift på 1.500 EUR og en maksimumafgift på 55.000 EUR per land i Norden.

Vi har en minimumsafgift på 1.500 EUR og en maksimumafgift på 35.000 EUR for det samlede salg udenfor Norden.

Dette vil være gældende for fakturaer vedrørende omsætningsafgift for første halvår af 2023.

Fra 1. juli 2024 vil maksimumafgiften være på 60.000 EUR per land i Norden og 40.000 EUR for det samlede salg udenfor Norden.

Fra 1. juli 2025 vil maksimumafgiften være på 65.000 EUR per land i Norden og 45.000 EUR for det samlede salg udenfor Norden.

Minimum- og maksimumafgifterne gælder for jeres samlede omsætning af alle de produkter, I markedsfører med Asthma Allergy Nordic.

Omsætningsafgiften betaler I for at markedsføre jeres produkter med Den Blå Krans. Omsætningsafgiften opkræves to gange årligt og beregnes på baggrund af jeres omsætning af mærkede produkter.

Vi beder om oplysninger om jeres omsætning på jeres mærkede produkter inden hver opkrævning via mail. Omsætningen er den samlede omsætning på alle markeder og er den samme uanset produkttype.

Afgiften er:

 • 0,7 pct. af omsætningen op til 10 millioner kroner
 • 0,5 pct. af omsætningen mellem 10 og 20 millioner kroner
 • 0,2 pct. af omsætningen over 20 millioner kroner

Vi har en minimumsafgift på 15.000 kr. om året og en maksimumsafgift på 350.000 kr.

Dette vil være gældende for fakturaer vedrørende omsætningsafgift for første halvår af 2023.

Fra 1. juli 2024 vil maksimumafgiften være på 450.000 DKK.

Minimum- og maksimumafgifterne er for jeres samlede omsætning af alle de produkter, I har med Den Blå Krans.

Dokumentationskontrol

Vi laver løbende efterkontrol af godkendte produkter. Hvor lang tid der går mellem kontrollerne, kan du læse om her. Hvis alt er i orden, opkræver vi betaling for 30 min. for at opdatere jeres godkendelse. Hvis der er uoverensstemmelse mellem godkendelse og produkt, skal I betale for den tid vi bruger på at indhente og vurdere nye data og kan på sigt betyde, at I får øgede udgifter til skærpet kontrol.

Kontrol af råvarer

Jeres certificerede råvarer skal fornyes med forskellige interval, afhængig af typen af råvarer. Når råvarens data bliver for gamle, indhenter vi nye data. Læs mere om kontrol af råvarer her.

Det er jer som godkendelsesindehaver, der betaler for fornyet vurdering af råvaren. Er der ikke sket ændringer i råvaren, opkræver vi betaling for 30 min. for at opdatere jeres godkendelse.

Er der sket ændringer i råvaren, skal I betale for den tid vi skal bruge på at indhente og vurdere data fra jeres underleverandør.

Laboratoriekontrol

Vi laver løbende kontrolanalyser af godkendte produkter. Læs mere om vores laboratoriekontrol her. Når vi laver laboratoriekontrol, er der ikke et gebyr, hvis vi ikke finder noget i analysen. Finder vi noget i analysen, som viser, at produktet ikke overholder godkendelsen, skal der betales for det arbejde vi udfører og for selve analysen.

Vi sender alle fakturaer via e-mail. Vi opkræver normalt ikke et faktureringsgebyr. Hvis I har særlige ønsker til udformning af faktura eller ønsker at modtage fakturaen på anden vis, betales dog et faktureringsgebyr, som dækker den ekstra tid, der anvendes på fakturering og fremsendelse.

 

Gratis introduktionsmøde

Overvejer I at få jeres produkter certificeret hos os? Har I brug for mere information om processen, relevante kriterier, strategi, priser eller tidsestimater? Så book en gratis introduktion til certificering med en af vores eksperter.

Husk, altid at konsultere de specifikke produktkriterier før mødet. På den måde kan vi give jer det bedste indblik i udgifter, fordele og den service vi bistår med.

Kontakt os her

Prisestimat på ansøgningsgebyr og sagsbehandlingstid

Der er svært at estimere præcis, hvad det koster og hvor lang sagsbehandlingstiden er for at få en certificering af os, da en række parametre kan variere fra ansøgning til ansøgning. Det samlede estimat, kan bygges op af de enkelte timeestimater afhængig af enkeltdelene i dit produkt.

Vores timepriser er:

Den Blå Krans: 1200 DKK

Asthma Allergy Nordic: 175 EUR

Det er vigtigt, at både leverandører og underleverandører fra start er indforstået med, at dele alle data. Vi kan skrive fortrolighedserklæring med dem, hvis behovet opstår. Nedenfor er en liste over udgifter forbundet med at ansøge om en certificering, baseret på forskellige produkttyper.

Nedenfor kan I også læse mere om, hvad I selv kan gøre, for at gøre ansøgningsprocessen hurtigere og dermed billigere. Udgifter til analyser i forbindelse med ansøgning varierer meget fra produkttype til produkttype og afholdes af jer. Disse udgifter er ikke en del af estimaterne nedenfor.

En vurdering af en ansøgning tager typisk 3-5 timer, hvis vi kender alle ingredienser i forvejen.

En ny ingrediens tager typisk 2-3 timer at vurdere. Det tager ofte længere tid med naturlige ingredienser og ingredienser, der er baseret på (potentielle) fødevareallergener.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger ingredienser vi allerede har vurderet – se dem i vores database Kemilex.
 • Ved brug af nye ingredienser, vælger syntetiske ingredienser fremfor naturlige.
 • Indsender dokumentation ved ansøgningsstart, hvis vi kræver en ingrediens oprenset – se krav for de enkelte indholdsstoffer i Kemilex.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (eksempelvis at råvarenavne er det samme i recept som i dokumentation).

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 2-8 uger.

En vurdering af en ansøgning tager typisk 5-8 timer, hvis vi kender alle ingredienser i forvejen. Vurderingen vil typisk inkludere enkeltvis vurdering af alle nuancer i eksempelvis en serie af foundation eller øjenskygge og ikke kun ét enkelt produkt.

En ny ingrediens tager typisk 2-3 timer at vurdere. Det tager ofte længere tid med naturlige ingredienser og ingredienser, der er baseret på (potentielle) fødevareallergener.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger ingredienser, vi allerede har vurderet – se dem i vores database Kemilex.
 • Sikrer at produktets indhold af metaller lever op til vores krav inden ansøgning.
 • Ved brug af nye ingredienser, vælger syntetiske ingredienser fremfor naturlige.
 • Indsender dokumentation ved ansøgningsstart, hvis vi kræver en ingrediens oprenset – se krav for de enkelte indholdsstoffer i Kemilex.
 • Har fokus på at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (eksempelvis at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Så vidt muligt sikrer, at farvepigmenterne ikke varierer for meget i indhold af metaller fra batch til batch.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 3-6 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En vurdering af en ansøgning tager typisk 3-5 timer, hvis vi kender ingredienser i lotion og servietmateriale i forvejen. En ny ingrediens til lotion-delen tager typisk 2-3 timer at vurdere. Naturlige ingredienser og ingredienser, der er baseret på fødevareallergener, tager ofte længere tid. En ny råvare til servietmaterialet tager typisk 3-5 timer at vurdere.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger ingredienser vi allerede har vurderet – se dem i vores database Kemilex.
 • Vælger certificerede servietmaterialer (spørg jeres leverandør eller søg i vores database, når I er blevet kunde).
 • Vælger syntetiske ingredienser fremfor naturlige.
 • Indsender dokumentation ved ansøgningsstart, hvis vi kræver en ingrediens oprenset – se krav for de enkelte indholdsstoffer i Kemilex.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (eksempelvis at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på konserveringsstoffer, der anvendes i produktionen af servietmaterialet.
 • Sikrer at råvarer baseret på træmasse fra nåletræer lever op til vores kolofoniumkrav.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 1-3 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En ansøgning tager typisk 1-2 time pr. råvare, hvis vi kender råvaren i forvejen.

Afhængigt af råvarens kompleksitet kan det variere meget, hvor længe vurderingen af en ny råvare tager. Vurderinger af simplere råvarer som lim og SAP tager typisk 2-3 timer, hvis vi ikke skal rykke jeres leverandører for data. Råvarer med indhold af træmasse som eksempelvis fluff og pulp tager normalt 3-5 timer.

Nonwoven, backsheet, tape, blæk/print kan tage 5+ timer, da vi her skal indhente mange data fra jeres leverandører til vurdering. Er al information tilgængelig fra leverandører og underleverandører ved ansøgningens start kan timetallet holdes nede.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger certificerede tissuemateriale (spørg jeres leverandør eller søg i vores database, når I er blevet kunde).
 • Er særligt opmærksom på jeres printede dele og vælger certificerede printede råvarer.
 • Bruger de samme råvarer, hvor I kan.
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (fx at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har fokus på evt. konserveringsstoffer, der anvendes i råvarer og produktion.
 • Sikrer at råvarer baseret på træmasse fra nåletræer lever op til vores kolofoniumkrav – dette gælder også træbaseret emballage, der kommer i kontakt med produktet.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 3-6 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En ansøgning tager typisk 5-8 timer, hvis vi kender råvarerne i forvejen.

Afhængigt af råvarens kompleksitet kan det variere meget, hvor lang tid vurderingen af en ny råvare tager. Vurderingen af simplere råvarer som lim, elastik og næseklemme tager typisk 2-3 timer, hvis vi kan få data fra jeres underleverandører. Råvarer med indhold af træmasse tager normalt 3-5 timer.

Nonwoven, blæk/print kan tage 5+ timer, da vi her skal indhente mange data til vurdering fra jeres leverandørers underleverandører. Er al information tilgængelig fra leverandører og underleverandører ved ansøgningens start kan timetallet holdes nede.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Overholde vores krav til metal, hvis jeres næseklemmer er af metal – læs mere her.
 • Bruger de samme råvarer, hvor I kan.
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (fx at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har fokus på evt. konserveringsstoffer, der anvendes i råvarer og produktion.
 • Sikrer at råvarer baseret på træmasse fra nåletræer lever op til vores kolofoniumkrav.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 3-6 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En ansøgning tager typisk 1-2 time pr. råvare, hvis vi kender råvaren i forvejen. Det tager typisk 2-3 timer, når vi skal indhente data fra jeres leverandører og vurdere en ny råvare.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger certificerede råvarer (spørg jeres leverandør eller søg i vores database, når I er blevet kunde).
 • Bruger de samme råvarer, hvor I kan.
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (fx at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har fokus på evt. konserveringsstoffer, der anvendes i råvarer og produktion.
 • Sikrer at råvarer baseret på træmasse fra nåletræer lever op til vores kolofoniumkrav.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 3-6 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En ansøgning tager typisk 1-2 time pr. råvare, hvis vi kender råvaren i forvejen. Afhængigt af råvarens kompleksitet kan det variere meget, hvor lang vurderingen af en ny råvare tager. Typisk tager det 2-3 timer – pigmenter tager ofte væsentlig længere tid.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger certificerede råvarer (spørg jeres leverandør eller søg i vores database, når I er blevet kunde).
 • Er særligt opmærksomme på indholdet af jeres binder og pigmenter.
 • Bruger de samme råvarer, hvor I kan.
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (fx at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har fokus på konserveringsstoffer, der anvendes i råvarer og produktionen.

Vi anbefaler, at I får vurderet jeres recept hos os, før I laver de krævede analyser af produktet. Se evt. kriterier for krav til analyser.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 6-9 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En ansøgning tager typisk 1-2 time pr. råvare, som dynen består af, hvis vi kender råvaren i forvejen. Det tager typisk 2-3 timer, når vi skal indhente data fra jeres leverandører og vurdere en ny råvare.

I kan holde prisen og sagsbehandlingstiden nede, hvis I:

 • Kender vores kriterier – læs mere her.
 • Vælger certificerede råvarer (spørg jeres leverandør eller søg i vores database, når I er blevet kunde).
 • Bruger de samme råvarer, hvor I kan.
 • Har forberedt jeres leverandører af råvarer, så de er klar til at dele fortrolig information med os.
 • Har fokus på, at der skal være sporbarhed mellem dokumenter og recept (fx at råvarenavne er det samme i recept, som i dokumentation).
 • Har fokus på konserveringsstoffer, der anvendes i råvarer og produktionen.

En typisk sagsbehandlingstid for denne type produkter er 2-4 mdr. Den første ansøgning tager typisk længere tid end de efterfølgende.

En råvarecertificering giver stor værdi hos jeres kunder, da de kommer meget lettere igennem en produktvurdering hos os, fordi vi allerede kender jeres råvare. Det giver jer også ret til at markedsføre råvaren med vores allergimærkning. Mange af vores andre kunder oplever et behov for at skifte råvarer ud i forbindelse med produktcertificering, hvis deres nuværende råvarer ikke kan leve op til vores kriterier. Hvis jeres råvarer allerede er certificeret af os, kan de let skifte over til jeres og hurtigere få en godkendelse i gennem hos os.

Afhængigt af hvor langt vi skal ned i jeres kæde af råvareleverandører for at få den nødvendige dokumentation, kan det variere meget, hvor længe vurderingen af en jeres råvare tager. Find vores pris- og tidsestimat ovenfor under de pågældende produktgrupper, som jeres råvare skal bruges i. Generelt betyder det meget, hvor god en relation I har til jeres leverandører og hvor nemt vi kan få adgang til data om deres råvarer.

Der er ingen årlig afgift forbundet med at få certificeret en råvare.

Er jeres råvare allerede vurderet af os, tager det typisk 1-2 timer at få en råvarecertificering. Har vi vurderet én af jeres råvarer, vil en certificering kunne udvides til at dække de øvrige af jeres råvarer, som alene adskiller sig ved fx fysiske forskelle, såsom størrelse, under forudsætning af at de er:

 • Kemisk identiske
 • Følger samme produktionsproces med de samme produktionskemikalier

Bliv erhvervsmedlem

Som erhvervsmedlem støtter I Astma-Allergi Danmarks arbejde. Erhvervsmedlemskab medfører ikke produktvurderinger og I kan ikke markedsføre jeres produkter med vores mærkning, men I kan vise jeres kunder, at I støtter op om foreningen og vores sag: en lettere hverdag for alle med allergi.

Læs mere her