Forbrugere

Vores krav

Vi er her for at passe på dig.

Et produkt skal opfylde en række krav, før det kan mærkes med Astma-Allergi Danmarks Allergimærkning Asthma Allergy Nordic eller Den Blå Krans. Kravene til de produkter, vi mærker, afspejler ønsket om at hjælpe personer, der allerede er ramt af hudallergi, og dem der ønsker at minimere deres risiko for at udvikle hudallergi.

Allergi anses, som udgangspunkt, for at være et individuelt problem. Til trods for at lovgivningen ofte italesætter og stiller krav om, at produkter skal være sikre, stiller lovgivningen sjældent krav til reguleringen af allergifremkaldende stoffer. For eksempel er parfume en af de hyppigste årsager til allergi, men det er stadig tilladt at tilsætte parfume til rigtig mange produkter. Hvis enkeltstoffer viser sig at give en massiv reaktion hos den generelle befolkning, kan lovgivningen dog godt gå ind og stille krav til stofferne. Her vil vores allergimærkning for længst have udfaset disse stoffer.

Med vores særlige fokus på allergi går vi altid skridtet videre for at sikre dig og din familie. Vores krav går længere end lovgivningen på allergiområdet og gælder både produkternes indhold og krav til, hvad der skal stå på etiketten af kosmetik, pleje- samt vaske- og rengøringsprodukter.

Allergimærkningens formål er at:

  • Hjælpe dig og dine nærmeste med at tage et oplyst valg
  • Minimere risikoen for at flere udvikler kontaktallergi
  • Gøre det lettere at undgå bestemte stoffer, hvis du har allergi
  • Skabe større incitament for producenter til at udvikle allergivenlige produkter til forbrugerne

Nederst på siden, kan du finde vores kriteriedokumenter, hvor du kan læse detaljerede oplysninger om vores krav til de forskellige produkttyper.

Allergene stoffer

Mange stoffer kan potentielt give allergi. Men nogle stoffer giver hyppigere allergi end andre. Vores allergimærkning stiller krav om, at stoffer, der har forårsaget allergi hos flere personer, ikke findes i produkter med vores mærke.

Allergimærkningen tillader bl.a. ikke følgende indholdsstoffer:

  • Syntetisk og naturlig parfume
  • Æteriske olier
  • Tilsætning af formaldehyd og stoffer, der kan frigive formaldehyd
  • Konserveringsmidlerne kathon, MI og MCI

Samtidig stiller vi også krav om, at visse naturlige ekstrakter, fx Aloe Vera, skal være renset for specifikke allergifremkaldende stoffer og at naturlige forureninger med fx kolofonium og metaller ikke må overstige vores grænseværdier. Grænseværdierne er fastsat for at beskytte størstedelen af de personer, der har allergi overfor disse stoffer.

Stoffer der kan give irritation

Irritation er ikke allergi, men hvis huden er irriteret, er der større risiko for at få allergi. Din hud kan blive irriteret på mange måder, bl.a. af en række kemiske stoffer. Derfor stiller vi krav til, at disse stoffer kun findes i lave mængder i produkter med vores mærke. Den tilladte mængde afhænger af produktets andre indholdsstoffer, samt hvordan produktet skal bruges – Fx om det vaskes af eller bliver på huden. Vi laver derfor altid en konkret vurdering af det enkelte produkt.

I vores database Kemilex kan du se allergimærkningens vurdering af de forskellige indholdsstoffer – både de stoffer, vi ikke tillader, de stoffer, der er begrænsninger på og de stoffer, der gerne må anvendes i produkterne.

Find produkter med Kemilex her.

Fuldt indblik i produktets indholdsstoffer

For at vurdere om et produkt kan bære Astma-Allergi Danmarks allergimærkning Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, kræver vi oplysninger om alle de indholdsstoffer, der findes i produktet, samt deres koncentration og funktion. I plejeprodukter og vaske- og rengøringsmidler, kender producenten typisk selv alle indholdsstoffer og sender os den nødvendige information.

For andre produkter, så som bleer, toiletpapir og mundbind, kender producenten sjældent selv alle produktets indholdsstoffer. Det skyldes, at produkterne består af forskellige dele, der ofte kommer fra underleverandører, hvor indholdet er fortroligt for hovedproducenten. I visse produkter er der også en risiko for, at rester af kemikalier brugt i produktionen ender i det færdige produkt. Derfor indsamler vi oplysninger om de materialer, processer og kemikalier, der er anvendt i alle led af produktionen for at kunne vurdere det endelige produkt. Vi går altid igennem alle led i produktionskæden. På denne måde kan vi altid stå inde for, at alt i produktet lever op til vores krav - fra yderst til inderst.

Dyk ned i vores kriterier

Allergimærkningens kriterier er opdelt på de forskellige produkttyper, vi mærker. Derfor har vi ikke ét samlet kriteriedokument med alle vores krav. Hvis du har lyst til at læse mere dybdegående om vores kriterier, kan du finde dem her.