Mundbind

Allergimærkede mundbind

Mundbind er blevet en del af de flestes hverdag i bekæmpelsen af virus, og de bliver hyppigt brugt af fagligt personale på fx hospitaler og tandlæger. Men flere oplever gener ved brug. Når du vælger et mundbind med allergimærkningen Asthma Allergy Nordic, undgår du indholdsstoffer med særlig risiko for allergi.

Vi ved, at der er personer, som oplever reaktioner og gener ved brug af engangsmundbind, mens andre generelt er nervøse for indholdsstofferne i mundbindene, da disse ikke er angivet på pakningen. Tilsvarende henvendelser er kommet fra sundhedsfagligt personale og fagforeninger.

Allergifremkaldende stoffer i engangsmundbind kan blandt andet være latex eller gummikemikalier i elastikken, kolofonium og konserveringsstoffer, som fx methylisothiazolinon (MI) i det stoflignende materiale eller nikkel i næseklemmen, hvis den er af metal.

Allergi eller irritation? 

Det er vigtigt at pointere, at gener fra brug af engangsmundbind kan opstå på grund af allergi over for specifikke indholdsstoffer – men de kan også opstå på grund af irritation af huden.

Du kan opleve irritation af huden, hvis du bærer mundbind i længere tid. Irritationen kan for eksempel skyldes friktion mellem elastikken og huden bag ørerne, eller at nogle mundbind kradser på kinder og hage. Det fugtige miljø, som opstår ved brug af mundbind, kan også være årsag til hudgener.

Viden om, hvor ofte hudgener skyldes allergi eller irritation, er ikke så stor, og det er desværre ikke muligt at se på udslættet, om det skyldes allergi eller irritation. Det er altid en god idé at opsøge egen læge for en udredning af eventuelle allergier.

Vær opmærksom på, at allergimærkede mundbind ikke kan afhjælpe irritation på huden. Allergimærkede mundbind kan derimod minimere risikoen for, at du oplever reaktioner på grund af allergi.


Du kan se Astma-Allergi Danmarks logo med den runde blå krans i begge vores allergimærker, Asthma Allergy Nordic og Den Blå Krans.

Du kan læse mere om Asthma Allergy Nordic her.