Kontrol

Vores vigtigste værdi som forbrugermærke er troværdighed.

Allergimærket er forbrugernes garanti for, at vi har kontrolleret produkterne i henhold til vores kriterier. Det er afgørende i selve købssituationen.

Med kontrollen sikrer vi, at vi kan stå på mål for den tillid, som forbrugerne viser vores mærke. Derfor er efterkontrol en del af vores samarbejdskontrakt med jer og en forudsætning for at I kan opretholde en certificering.

Vi fører også løbende markedskontrol for at sikre, at vores mærke og navn ikke bliver brugt til markedsføring af produkter, som ikke er certificerede af os.

Det er vigtigt at understrege, at vores kontrol, er et supplement til jeres egen løbende kontrol, som er en vigtig og nødvendig del af det at have en certificering. Som producent har I ansvar for, at produktet produceres efter den givne godkendelse – også på leverandørniveau. Men med vores kontrol, har I udadtil dokumentation for, at I er jeres ansvar bevidst og har styr på jeres produktion og leverandører – det sikrer en høj troværdighed af jeres brand.

Det giver os mulighed for tredje-part kontrol af produkter i forhold til allergi – og det giver os troværdighed.

— Anne Monrad Larsen, Allison A/S

 

Vores produktkontrol kan foregå på flere måder

Dokumentkontrol:

  • Vi indsamler rutinemæssigt dokumentation fra jer og tjekker det op imod den givne godkendelse
  • Vi beder om ny dokumentation ved mistanke om manglende overholdelse af godkendelse

Laboratoriekontrol:

  • Vi udtager rutinemæssigt en række produkter ud til analyse
  • Vi analyserer specifikke produkt, ved mistanke om manglende overholdelse af godkendelse

Se vores priser her.

Dokumentkontrol

Proceduren for de enkelte kontroller afhænger af, om det er et produkt eller en råvare, I har certificeret gennem os.

Vores erfaring er, at den løbende kontrol er et godt argument, når I – som private label eller brandejer – skal sælge jeres produkter videre. Det forsikrer både jer, en evt. brandejer, detailkæden og i sidste ende forbrugerne om, at produktet lever op til vores kriterier og krav.

Når I indgår en kontrakt med os, foretager vi den første kontrol året efter den første certificering er givet. Ud fra resultaterne af denne kontrol, bliver I placeret i en af ​​kontrolgrupperne. Dokumentkontrollen er opdelt, så man som kunde placeres i en af tre kontrolgrupper. Placeringen afhænger af, om der er fundet uoverensstemmelser i kontrollen.

Bemærk at I som producent altid skal ansøge om ændringer inden I markedsfører ændrede produkter.

Med vores kontrol af jeres certificerede råvarer, sikrer I et godt salgsargument overfor jeres kunder: Det skaber tryghed for jeres kunder at vide, at jeres råvarer er blevet vurderet af en uvildig tredje part i forhold til allergirisiko.

Jeres certificerede råvarer kontrolleres enten hvert tredje, femte eller tiende år afhængigt af råvaretypen:

Bemærk at I som producent altid har ansvar for at indsende en ansøgning om eventuelle ændringer inden I laver ændringen i jeres råvare.

Hvis vi finder fejl i forhold til jeres godkendelse, kan det medføre, at vi øger frekvensen af kontrol. Ved mistanke om forsætlig manglende overholdelse af godkendelse kan vi i sidste ende, opsige kontrakten. Vi forbeholder os ret til at bede om ny dokumentation for at vurdere om godkendelsen stadig er overholdt.

 

Laboratoriekontrol

Vi udfører en rutinemæssig laboratoriekontrol hvert år. Her kontrollerer vi bestemte produktgrupper eller blandede produkttyper ift. udvalgte stoffer og relevante parametre. Testresultaterne bliver brugt til generaliseret, anonymiseret information til relevante modtagere som eksempelvis forbrugere via Facebook eller vores hjemmeside. Vi deler også altid testresultaterne individuelt med hver kunde.

Ved mistanke om manglede overholdelse eller ved forbrugerreklamationer, går vi I dialog med alle involverede parter, og vi sætter evt. laboratorieanalyser i gang for at kontrollere, om produktet overholder den givne godkendelse.

Gratis introduktionsmøde

Overvejer I at få jeres produkter certificeret hos os? Har I brug for mere information om processen, relevante kriterier, strategi, priser eller tidsestimater? Så book en gratis introduktion til certificering med en af vores eksperter.

Husk, altid at konsultere de specifikke produktkriterier før mødet. På den måde kan vi give jer det bedste indblik i udgifter, fordele og den service vi bistår med.

Kontakt os her