Produkttyper Kosmetiske produkter

Sprayprodukter

Vi stiller særlige krav til spray produkter, for at hjælpe dig med følsomme luftveje

Når du bruger sprayprodukter, er det ikke kun indholdsstofferne, som er værd at forholde sig til. Hvis de dråber, som dannes når du sprayer, er meget små, kan de genere særligt følsomme luftveje. Derfor vurderer vi ikke kun indholdsstofferne, når vi skal godkende sprayprodukter. Vi forholder os også til størrelsen af de dråber, som dannes ved spray.

Når du bruger sprayprodukter, kan det ikke undgås, at der dannes dråber i luften. Det gælder både ved brug af sprayprodukter under tryk, fx hårspray eller deodorant, eller pumpesprayprodukter, så som krops- og hårmist. Generelt vil pumpesprayprodukter dog danne større dråber end et sprayprodukt under tryk.

Dråbernes størrelse har betydning for, hvor længe dråberne hænger i luften og dermed, hvor længe de kan indåndes. Dråbestørrelsen har også betydning for hvor langt ned i lungerne, produktet kan komme. Altså: Jo mindre dråberne er, jo længere tid bliver de hængende i luften, jo mere kan du nå at indånde og jo længere ned i lungerne kan de også komme.

Produkter med vores mærke må ikke indeholde ingredienser der udgør en særlig risiko for allergi, og samtidig stiller vi krav til størrelsen på dråberne: Mindst 95 procent af de dråber, der dannes ved spray, skal være større end 10 mikrometer – svarende til 0,01 mm.

For at sprayprodukter kan allergimærkes med enten Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, har de været igennem en test, der dokumenterer, at kravet til dråbestørrelsen overholdes. For at gøre testen realistisk, udføres den under betingelser, der minder så meget om almindelig brug som muligt.

Særligt følsomme luftveje

Personer med høfeber, KOL eller astma kan være særligt følsomme i lungerne og kan nemmere end andre opleve irritation, hvis de indånder dråber fra sprayprodukter. Hvis du har meget følsomme luftveje, kan du overveje, om du kan erstatte sprayproduktet med en anden type produkt, som ikke skal sprayes.